e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Garis Panduan Kadar Uruf Pemakaian Emas - Dalam Kalangan Wanita Islam
Tajuk

Garis Panduan Kadar Uruf Pemakaian Emas - Dalam Kalangan Wanita Islam

Kategori

Garis Panduan

Tahun Diterbitkan

2024

Flipbook
Download

 Garis Panduan Kadar Uruf Pemakaian Emas dalam Kalangan Wanita Islam diterbitkan bertujuan untuk menerangkan perihal penentuan kadar uruf emas perhiasan dalam kalangan wanita Islam di negeri negeri seluruh Malaysia. Garis panduan ini disediakan selaras dengan Keputusan Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (dahulu dikenali sebagai Jawatankuasa Muzakarah Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia) Kali Ke-107 yang telah menyarankan supaya satu garis panduan kadar uruf pemakaian emas dalam kalangan wanita Islam disediakan untuk penyelarasan pada peringkat negeri

Scroll to Top
Skip to content