e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Manual Pengurusan Pengiraan Zakat
Tajuk

Manual Pengurusan Pengiraan Zakat

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

Cetakan Pertama : 2008

Flipbook
Download

MPPZ merangkumi pengiraan Zakat Fitrah – Zakat Perniagaan – Zakat Pendapatan – Zakat Wang Simpanan –  Zakat Emas dan Perak – Zakat Pertanian (Padi) – Zakat Binatang Ternakan – Zakat Caruman Berkanun –  Zakat Saham dan Bon – Zakat Hasil Galian dan Harta Karun

Scroll to Top
Skip to content