e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Amalan Tadbir Urus Wakaf Di Universiti Awam Malaysia
Tajuk

Amalan Tadbir Urus Wakaf Di Universiti Awam Malaysia

Kategori

Lain lain

Tahun Diterbitkan

2024

Flipbook
Download

Buku ini berkisar mengenai definisi wakaf, jenis wakaf di Universiti Awam terpilih yang mempunyai pusat wakaf termasuklah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Teknologi MARA(UiTM), Universiti Teknikal Malaysia (UTEM), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Universiti Sains Islam Malaysia(USIM), Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Universiti Tun Hussein Onn (UTHM), Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP), Universiti Sains Malaysia (USM), dan Universiti Putra Malaysia (UPM)

Scroll to Top
Skip to content