e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Jurnal Pengurusan JAWHAR Vol.1 No. 2, 2007
Tajuk

Jurnal Pengurusan JAWHAR Vol.1 No. 2, 2007

Kategori

Jurnal

Tahun Diterbitkan

2007

Flipbook
Download
Senarai Jurnal

Konsep Wakaf Sebagai Instrumen Pembangunan Harta Tanah di Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI)

Dana Wakaf Untuk Pendidikan: Satu Tinjauan Awal

Pelaksanaan Agihan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

Amalan ‘Corporate Governance’ dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia

Performance Indicator Model for Zakat Institution

Sistem Pengurusan Dana Secara Islam: Satu Penelitian

Perbezaan Riba & Jual Beli: Satu Analisis

Falsafah Pengurusan Harta: Tinjauan Qurani

RFID Technology for Security and Surveillance System

Pembangunan Laman Web: Keberkesanannya dan Faktor-Faktor Kritikal
Supaya Penggunaannya Lebih Efektif

Kualiti dari Perspektif Islam: Satu Pengamatan dalam Perkhidmatan Awam Malaysia

Scroll to Top
Skip to content