e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Manual Pengurusan Agihan Manfaat Wakaf
Tajuk

Manual Pengurusan Agihan Manfaat Wakaf

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

2019

Flipbook
Download

MPAMW ini menyentuh tentang pengertian, pengurusan dan prosedur pelaksanaan agihan manfaat wakaf. Manual ini merupakan usaha secara strategik untuk memantapkan pengurusan agihan manfaat wakaf dalam kalangan pengurus wakaf yang dilantik oleh MAIN secara keseluruhannya dan boleh digunakan sebagai rujukan

Scroll to Top
Skip to content