e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Manual Pengurusan Asnaf Al- Gharimin
Tajuk

Manual Pengurusan Asnaf Al- Gharimin

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

2017

Flipbook
Download

MPAG secara umumnya menyentuh tentang al-gharimin sebagai salah satu daripada lapan asnaf yang layak menerima zakat. MPAG ini pada bahagian awalnya akan menjelaskan tentang konsep hutang dan al-gharimin menurut Syarak yang merangkumi definisi, jenis, syarat, hukum, maqasid syariah serta isu-isu semasa berkaitan hutang dan al-gharimin di Malaysia. Seterusnya, MPAG akan menyentuh tentang model agihan zakat kepada al-gharimin merangkumi dasar dan konsep agihan, kategori, syarat-syarat dan prosedur agihan zakat kepada al-gharimin untuk dijadikan panduan dan rujukan oleh semua pihak berkaitan

Scroll to Top
Skip to content