e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Manual Pengurusan Badal Haji
Tajuk

Manual Pengurusan Badal Haji

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

Cetakan Kedua : 2008

Flipbook
Download

Manual ini menerangkan prosedur dan proses berkaitan dengan aspek-aspek pengurusan yang dilaksanakan oleh agensi pelaksana, pengupah dan pelaksana dalam mengerjakan ibadat Badal Haji mengikut syariat Islam

Scroll to Top
Skip to content