e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Manual Pengurusan Dam Haji
Tajuk

Manual Pengurusan Dam Haji

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

Cetakan Pertama : 2009

Flipbook
Download

 MPDH ini menerangkan secara menyeluruh mengenai pensyariatan Dam dalam manasik haji dan umrah serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Selain itu, ia turut menyentuh mengenai kekeliruan jemaah haji terhadap masalah-masalah berkaitan Dam dalam ibadat haji dan umrah serta penjelasan mengenainya. Turut dihuraikan juga proses wakalah yang dilaksanakan oleh agensi pelaksana dalam pengurusan Dam serta kaedah pembayarannya

Scroll to Top
Skip to content