e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Manual Pengurusan Fidyah dan Kaffarah
Tajuk

Manual Pengurusan Fidyah dan Kaffarah

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

2017

Flipbook
Download

MPFK ini secara umumnya menyentuh tentang fidyah dan kaffarah serta kaedah tadbir urus terbaik yang perlu diimplementasi serta dilaksanakan dengan sistematik. MPFK ini pada bahagian awalnya akan menjelaskan tentang konsep fidyah dan kaffarah dari segi definisi, dalil pensyariatan, hikmah pensyariatan, hukum, sebab-sebab dikenakan, kadar bayaran, waktu membayar, kaedah bayaran, pihak yang berhak menerima bayaran dan isu-isu/permasalahan berkaitan fidyah dan kaffarah.
Seterusnya, MPFK ini akan menyentuh tentang prosedur dan kaedah tadbir urus terbaik fidyah dan kaffarah dari segi peruntukan perundangan, peranan agensi-agensi berkaitan, tanggungjawab Baitulmal dalam kutipan dan agihan, prosedur pentadbiran di Baitulmal, akaun amanah serta langkah-langkah memperkasa pentadbiran fidyah dan kaffarah di Baitulmal.
Justeru, MPFK ini adalah bertujuan untuk memberi garis padnuan dan ia terbuka untuk rujukan masyarakat umum agar lebih peka dengan kepentingan pengurusan fidyah dan kaffarah yang berkait rapat dengan kesempurnaan ibadat yang
dilaksanakan terutamanya puasa 

Scroll to Top
Skip to content