e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Manual Pengurusan Harta Luqatah
Tajuk

Manual Pengurusan Harta Luqatah

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

Cetakan Pertama : 2008

Flipbook
Download

Manual ini menyentuh aspek-aspek hukum Harta Luqatah serta kaedah-kaedah yang digunapakai oleh MAIN. Ianya merupakan usaha secara strategik untuk memantapkan pengurusan Harta Luqatah di negeri-negeri dan sebagai rujukan masyarakat berhubung pengurusan Harta Luqatah

Scroll to Top
Skip to content