e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Manual Pengurusan Istibdal Wakaf
Tajuk

Manual Pengurusan Istibdal Wakaf

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

2010

Flipbook
Download

MPIW ini menyentuh tentang pengertian, tatacara, pelaksanaan dan pengurusan istibdal. Manual ini merupakan usaha secara strategik untuk memantapkan pengurusan istibdal wakaf di MAIN secara keseluruhannya dan boleh digunakan sebagai rujukan

Scroll to Top
Skip to content