e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Manual Pengurusan Model Perundangan Wasiat
Tajuk

Manual Pengurusan Model Perundangan Wasiat

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

2014

Flipbook
Download

MPMPW ini secara umumnya menyentuh tentang aspek undang-undang dan peruntukan yang berkaitan dengan wasiat serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Peruntukan-peruntukan dalam model perundangan wasiat ini pada bahagian awalnya akan menerangkan tentang permulaan kepada rang undang-undang wasiat yang dicadangkan serta perkara-perkara asas berkaitan pembentukan wasiat. Seterusnya, MPMPW menerangkan tentang wasiat terbatal atau terhalang, penarikan balik wasiat, penerimaan atau penolakan wasiat, peruntukan yang berhubungan dengan penerima wasiat dan peruntukan am

Scroll to Top
Skip to content