e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Manual Pengurusan Model Perundangan Zakat
Tajuk

Manual Pengurusan Model Perundangan Zakat

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

Cetakan Pertama : 2009

Flipbook
Download

MPMPZ ini menyentuh aspek undang-undang dan peruntukan mengenai pengurusan zakat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Scroll to Top
Skip to content