e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Manual Pengurusan Perletakhakan Tanah Wakaf
Tajuk

Manual Pengurusan Perletakhakan Tanah Wakaf

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

Cetakan Pertama : 2010

Flipbook
Download

MPPTW ini menyentuh aspek-aspek yang berkaitan dengan  peletakhakan berkanun (statutory vesting) berdasarkan Seksyen 416C KTN dan perkara yang berkaitan dengannya sahaja.

Scroll to Top
Skip to content