e-Penerbitan JAWHAR
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Assalamualaikum wbt
Page Title |
Manual Pengurusan Tebus Pusaka
Tajuk

Manual Pengurusan Tebus Pusaka

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

Cetakan Kedua : 2008

Flipbook
Download

Manual ini menyentuh tentang pengurusan tebus pusaka bagi harta tak alih yang telah berdaftar atas nama Baitulmal di bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 

Scroll to Top
Skip to content