e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Monograf Wakaf Irsod
Tajuk

Monograf Wakaf Irsod

Kategori

Lain-lain Penerbitan

Tahun Diterbitkan

2017

Flipbook
Download

Dalam usaha membangunkan hartanah wakaf, MAIN dan JAWHAR sentiasa bekerjasama erat dalam mengenal pasti tanah-tanah wakaf berpotensi untuk dibangunkan. Pada peringkat ini, MAIN akan mencadangkan projek-projek pembangunan yang sesuai di atas tanah wakaf kepada pihak JAWHAR untuk dibangunkan

Scroll to Top
Skip to content