e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Panduan Pengurusan Wakaf Institusi Pendidikan
Tajuk

Panduan Pengurusan Wakaf Institusi Pendidikan

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

2018

Flipbook
Download

PPWIP ini menyentuh tentang pengertian wakaf dan huraiannya, langkah langkah penting penubuhan wakaf di institusi pendidikan serta kepentingan tadbir urus, pemasaran wakaf dan menjelaskan tentang pelaksanaan wakaf serta pengurusan pembangunan harta wakaf. Di samping itu, PPWIP ini juga menghuraikan tentang pengurusan manfaat wakaf serta perakaunan dan pengauditan wakaf.
PPWIP ini merupakan usaha secara strategik untuk memantapkan pengurusan wakaf di institusi pendidikan secara keseluruhannya dan amat sesuai digunakan sebagai rujukan asas yang bersifat umum oleh mana-mana institusi pendidikan di setiap peringkat.

Scroll to Top
Skip to content