e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Perakaunan Aset Wakaf Di Malaysia
Tajuk

Perakaunan Aset Wakaf Di Malaysia

Kategori

Lain-lain Penerbitan

Tahun Diterbitkan

2022

Flipbook
Download

Buku ini memaparkan cadangan perakaunan dan pelaporan aset wakaf yang juga merupakan sebahagian cadangan yang dikemukakan kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)  sebagai input dalam pembangunan Piawaian Perakaunan Islam Bagi baitulmal, Zakat dan Wakaf (PPIBZW) 

Scroll to Top
Skip to content